Pravne Informacije

Allegra Krstarenja

PRAVNE INFORMACIJE

1. ALLEGRA KRSTARENJA CRNA GORA

Naziv preduzeća: "ALLEGRA-MONTENEGRO D.O.O. BAR"
Adresa: Marina bb, Putnički Terminal, 85000 Bar, Crna Gora
Kontakt telefon: +382 67 64 11 64
E-mail adresa: [email protected]
Web adresa: www.allegrakrstarenja.com
PIB: 02802546
PDV: 80/31-02131-7
Broj licence: 197
Garancija putovanja: Garancija na osnovu ugovora o osiguranju (polise) POL-00087911 zaključenog sa akcionarskim društvom za osiguranje "SAVA OSIGURANJE AD, PODGORICA" - garancija putovanja u iznosu od 15.000 EUR
Žiro račun: Hipotekarna banka AD Podgorica 520-19603-48
Osoba zadužena za prijem reklamacije: Dubravka Milić
Menadžer poslovnice: Dubravka Milić
Izvršni direktor: Mihailo Vukić

2. ALLEGRA KRSTARENJA SRBIJA

Naziv preduzeća: "ALLEGRA-KRSTARENJA DOO BEOGRAD-STARI GRAD"
Adresa: Obilićev venac 18, City Passage, 11000 Beograd, Srbija
Kontakt telefon: +381 63 64 18 38
E-mail adresa: [email protected]
Web adresa: www.allegrakrstarenja.com
Matični broj: 21490423
PIB: 111493026
Broj licence: OTP 183/2020
Garancija putovanja: Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0135/2020 od 24.01.2020. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU "YUTA", Kondina 14, Beograd; Polisa broj 30000016106 od 01.01.2020. godine ADO "Milenijum Osiguranje". - garancija putovanja u iznosu od 200.000 EUR
Žiro račun: Raiffeisen banka AD Beograd 265163031000791829
Osoba zadužena za prijem reklamacije: Milica Armuš
Menadžer poslovnice: Milica Armuš
Izvršni direktor: Mihailo Vukić

IDENTIFIKACIONA KARTICA PREDUZEĆA

Allegra

Želite ponudu odmah? Kontaktirajte Nas