Pravne Informacije

Allegra Krstarenja

PRAVNE INFORMACIJE

1. ALLEGRA KRSTARENJA CRNA GORA

Naziv preduzeća: "Allegra-Montenegro d.o.o."
Adresa: Marina bb, Putnički Terminal, 85000 Bar, Crna Gora
Kontakt telefon: +382 67 64 11 64
E-mail adresa: [email protected]
Web adresa: www.allegrakrstarenja.com
PIB: 02802546
PDV: 80/31-02131-7
Broj licence: 197
Garancija putovanja: Garancija na osnovu ugovora o osiguranju (polise) POL-00087911 od 12.02.2019. godine zaključenog sa akcionarskim društvom za osiguranje "SAVA OSIGURANJE AD, PODGORICA" koja važi do 12.02.2020. - garancija putovanja u iznosu od 15.000 EUR
Žiro račun: Hipotekarna banka AD Podgorica 520-19603-48
Osoba zadužena za prijem reklamacije: Dubravka Milić
Menadžer poslovnice: Dubravka Milić
Izvršni direktor: Mihailo Vukić

2. ALLEGRA KRSTARENJA SRBIJA

Naziv preduzeća: "Allegra-Montenegro d.o.o. Bar, Ogranak Allegra-Krstarenja Beograd"
Adresa: Obilićev venac 18, City Passage, 11000 Beograd, Srbija
Kontakt telefon: +381 63 64 18 38
E-mail adresa: [email protected]
Web adresa: www.allegrakrstarenja.com
Matični broj: 29505837
PIB: 108697330
Broj licence: OTP 58/2015
Garancija putovanja: Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj M0040/2019 od 25.01.2019. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br. 14, ANEKS br. 1 Polise broj 30000005280 od 25.01.2019. Akcionarskog društva za osiguranje "MILENIJUM-OSIGURANJE ADO, BEOGRAD" koja važi do 01.10.2019. - garancija putovanja u iznosu od 300.000 EUR
Žiro račun: Banca Intesa AD Beograd 160-0000000445272-47
Osoba zadužena za prijem reklamacije: Milica Armuš
Menadžer poslovnice: Milica Armuš
Izvršni direktor: Mihailo Vukić

IDENTIFIKACIONA KARTICA PREDUZEĆA

Allegra

Želite ponudu odmah? Kontaktirajte Nas